Certifikáty

Odborně způsoblá osoba v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění

Koordinátor BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění  

Technik požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění