Ceník

Činnost odborně způsobilé osoby v prevenci rizik

od 500 Kč / hodina

Činnost koordinátora BOZP na staveništi

při příravě a realizaci stavby

od 600

Kč / hodina

Činnost technika PO

od 500 

Kč / hodina

Komplexní zabezpečení služeb v oblasti BOZP a PO v organizaci

U komplexního zabezpečení služeb je výše ceny určena sazbou za kalendářní měsíc. Cena se stanovuje s ohledem na obor činnosti organizace, složitosti problematiky BOZP a PO na pracovištích organizace, počtu zaměstnanců a počtu provozoven oranizace. Příklady cen dle typu organizace:

individuální kalkulace

Výroba - 1 provozovna, do 10 zaměstnanců

od 1000 Kč / měsíc

Výroba - více provozoven, nad 10 zaměstnanců

od 1500 Kč / měsíc

Zemědělství, lesnictví 

od 1000 Kč / měsíc

Stavebnictví 

od 2000 Kč / měsíc 

Obchod, služby - 1 provozovna, do 10 zaměstnanců

od 800 Kč / měsíc

Obchod, služby - více provozoven, nad 10 zaměstnanců 

od 1200 Kč / měsíc

Obce 

od 600 Kč / měsíc

Školská zařízení 

od 600 Kč / měsíc