Prevence bezpečnosti práce a požární ochrany od A do Z

Požární ochrana

Služby technika požární ochrany:

  • vedení dokumentace PO
  • školení a odborná příprava v oblasti PO
  • revize technických zařízení
  • kontroly požárně bezpečnostních zařízení
  • součinnost s HZS krajů

Koordinátor BOZP na staveništi

  • zajištění činnosti koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
  • zpracování Plánu BOZP na staveniště dle NV č. 591/2006 Sb.

Bezpečnostní tabulky

Prodej bezpečnostních tabulek a odborný návrh značení provozoven:

  • označení pracovišť dle NV č. 11/2002 Sb.
  • fotoluminiscenční značení únikových cest 
  • zpracování konkrétních pokynů k obsluze zařízení

Přenechte složitost legislativy v oblasti BOZP a PO odborně způsobilým osobám

Začněte využívat kvalitní služby

Při výběru jakéhokoliv dodavatele není nic lepšího než reference zákazníků, kteří začali využívat služby před Vámi, zeptejte se jich!

REFERENCE

TOPlist