PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A JEJICH OBSAHU

Podmínky používání stránek azprevence.cz, az-prevence.webnode.cz

1. Definice podmínek použití

Tento web, jeho obsah a nabízené služby lze využívat pouze za následujících podmínek. Při přístupu na tento web nebo jeho podstránky a subdomény uživatel souhlasí s platnosti podmínek použití v platném znění. V případě, že uživatel nesouhlasí s některou podmínkou nebo všemi podmínkami, musí používání webu ukončit. Autor stránek azprevence.cz, az-prevence.webnode.cz si vyhrazuje právo tyto podmínky bez předchozího upozornění kdykoliv změnit nebo aktualizovat.

2. Rámec a rozsah použití

Autor stránek azprevence.cz, az-prevence.webnode.cz si vyhrazuje právo ukončit nebo omezit činnost tohoto webu a nepřijímá žádnou odpovědnost za trvalou, nepřerušovanou nebo nezměněnou dostupnost tohoto webu nebo jeho obsahu.

Obsah a informace na webu jsou pro použití uživatele (fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby) a nesmí být staženy, kopírovány, zpracovány nebo distribuovány pro komerční využití. Uživatel si části webu může vytisknout pro vlastní použití.

Autor stránek azprevence.cz, az-prevence.webnode.cz výslovně prohlašuje, že obsah tohoto webu je chráněn autorskými právy nebo je majetkem autora stránek azprevence.cz, az-prevence.webnode.cz nebo jinak chráněn majetkovými zákony.

Použití tohoto obsahu pro jiné účely, než je ten, zamýšlený autorem stránek azprevence.cz, az-prevence.webnode.cz, je zákonem zakázáno, pokud autor stránek azprevence.cz, az-prevence.webnode.cz neposkytl předchozí písemný souhlas.

3. Záruka, odpovědnost

Autor stránek azprevence.cz, az-prevence.webnode.cz nenese odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost obsahu. Autor stránek azprevence.cz, az-prevence.webnode.cz také nemůže zaručit, že obsah webu je vhodné používat pro účely, zamýšlené uživatelem. Autor stránek azprevence.cz, az-prevence.webnode.cz neodpovídá za případné škody nebo nevýhody jakékoliv povahy, které může uživatel zaznamenat během používání nebo v souvislosti s používáním tohoto webu a jeho podstránek.

4. Odkazy na jiné webové stránky

V některých částech webu jsou odkazy na jiné webové stránky s dalšími informacemi, které by mohly být zajímavé pro uživatele. Po kliknutí na odkaz na tyto webové stránky uživatel opustí web azprevence.cz, az-prevence.webnode.cz.

Autor stránek azprevence.cz, az-prevence.webnode.cz nemá žádný vliv na současný nebo budoucí obsah webů, které jsou pod kontrolou třetích stran. Autor stránek azprevence.cz, az-prevence.webnode.cz proto neručí za obsah těchto webových stránek třetích stran a nenese za něj odpovědnost, pokud autor stránek azprevence.cz, az-prevence.webnode.cz nebyl před nastavením odkazu varován před jejich ilegálním obsahem.

5. Povinnosti uživatele

Uživatel tohoto webu je povinen při každém použití těchto webových stránek nebo nabízených služeb jednat zákonným způsobem. Uživatel není oprávněn používat mechanismy, software nebo jiné rutiny, které by v kombinaci s tímto webem mohly způsobit jeho poškození nebo narušení. To platí i pro jakékoli vědomé opatření, která v důsledku může způsobit nepřiměřené zatížení nebo přetížení technické infrastruktury tohoto webu.

6. Ochrana osobních údajů

Tento web je možné navštívit a používat, aniž by uživatel zadával jakékoli osobní údaje.

Datum 7.10.2016